ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΘΕΡΜΟΥ

 

   
Αρχική  

Σχολικό Έτος 2012-2013

Α/Α Καθηγητής Ειδικότητα Ιστοσελίδα Επικοινωνία - Email
1 ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθυντής 
ΠΕ04.04 -ΒΙΟΛΟΓΟΣ
   
2 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ01 - ΘΕΟΛΟΓΟΣ    
3 ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ    
4 ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ    
5 ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΟΛΓΑ Π02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ    
6 ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ    
7 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ Π02 - ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ    
8 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ    
9 ΜΑΣΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ    
10 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 - ΦΥΣΙΚΟΣ    
11 ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕ04. - ΒΙΟΛΟΓΟΣ    
12 ΤΣΙΟΥΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΩΝ    
13 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΠΕ10 - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ    
14 ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ ΠΕ11 - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ    
15 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ    
16 ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     georgespa@gmail.com

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΛ   Γ ΘΕΤ
ΒΙΟΛ
    B2PRJ                             ΒΙΟΛ   Γ ΘΕΤ
ΒΙΟΛ
                     
  Γ2                                       Γ1                          
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
    ΘΡΗ   ΘΡΗ ΘΡΗ ΘΡΗ ΘΡΗ   ΘΡΗ                 ΘΡΗ ΘΡΗ ΘΡΗ     ΘΡΗ ΘΡΗ       ΘΡΗ   Α PROJ      
      Α2   Β1 Γ1 Α1 Γ2   Β3                 Α1 Β1 Β2     Β3 Α2       Β2   Α1      
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΑΡΧ
  Γ ΘΕΩ
ΛΑΤ
      ΑΡΧ
ΕΛΛ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΛΑΤ
Γ ΘΕΩ
ΑΡΧ
      ΑΡΧ
ΕΛΛ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΑΡΧ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
      ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΑΡΧ
Γ ΘΕΩ
ΛΑΤ
        ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΑΡΧ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
       
  Α2             Β2 Α2           Β1 Α2   Α2       Β2             Β1   Α2        
ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
Γ ΘΕΩ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
          ΑΡΧ
ΕΛΛ
  Β
ΕΠΙΛ
ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
    ΙΣΤ Γ ΘΕΩ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
    ΝΕΟΛ
ΓΛΩ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
Β ΕΠΙΛ ΝΕΟΛ
ΓΛΩ
      ΙΣΤΟΡ ΝΕΟΛ
ΓΛΩ
  ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
   
  Α1 Α1             Α1           Γ1       Β3 Α1 Α1   Β2       Γ1 Β1        
ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ
ΟΛΓΑ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
Β ΘΕΩ
ΑΡΧ
Β
ΘΕΩ
ΦΙΛΟΣ
  ΙΣΤ       Β ΘΕΩ
ΑΡΧ
    ΝΕΟ
ΓΛΩ
ΙΣΤ   Β ΘΕΩ
ΦΙΛΟΣ
Β ΘΕΩ
ΛΑΤ
          ΝΕΟ
ΓΛΩ
  Β ΘΕΩ
ΑΡΧ
ΑΡΧ ΙΣΤ       Β ΘΕΩ
ΛΑΤ
ΙΣΤ ΝΕΟ
ΛΟΓ
Β
ΘΕΩ
ΑΡΧ
+1
  Β3       Α2             Α2 Α1                 Α1     Γ1 Α2         Α1 Β3  
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
      ΙΣΤ ΝΕΟ ΛΟΓ ΙΣΤ ΑΡΧ ΝΕΟ
ΛΟΓ
Γ ΘΕΩ
ΙΣΤ
ΙΣΤ   ΙΣΤ ΝΕΟ
ΛΟΓΟ
ΑΡΧ
ΕΛΛ
      ΝΕΟΛ
ΓΛΩΣ
ΙΣΤ         ΝΕΟΛ
ΓΛΩΣ
ΙΣΤ ΑΡΧ
ΕΛΛ
ΙΣΤ ΙΣΤ Γ ΘΕΩ
ΙΣΤ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
     
        Β3 Γ2 Γ2 Γ2 Γ1   Β2   Β1 Γ2 Β3       Γ1 Γ2         Γ2 Β1 Β3 Β3 Β2   Γ1      
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
          ΝΕΟ
ΛΟΓ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
          ΝΕΟ
ΛΟΓ
              ΝΕΟ
ΛΟΓ
        ΝΕΟ
ΛΟΓ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
ΝΕΟ
ΛΟΓ
          ΝΕΟ
ΛΟΓ
 
            Α1 Α2           Β2               Β1         Α2 Α1 Β2           Β1  
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΓ Γ-ΘΤ-
ΜΑΘ
  ΑΛΓ ΑΛΓ     ΓΕΩΜ Γ-ΘΤ-
ΜΑΘ
  Γ-ΘΤ-
ΜΑΘ
ΑΛΓ     ΓΕΩΜ Γ-ΘΤ-
ΜΑΘ
ΑΛΓ ΑΛΓ                     ΓΕΩΜ Γ-ΘΤ-
ΜΑΘ
ΑΛΓ   ΑΛΓ    
  Β1     Α1 Β2     Α1       Β3     Α1   Α1 Β2                     Α1   Β3   Β1    
ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΘ Β ΤΕΧ
ΜΑΘ
  ΓΕΩΜ ΓΕΩΜ     ΓΕΩΜ Β ΘΕΤ
ΜΑΘ
ΑΛΓ         ΓΕΩΜ Β ΤΕΧ
ΜΑΘ
 Β ΘΕΤ
ΜΑΘ
ΓΕΩΜ ΜΑΘ     ΓΕΩΜ ΑΛΓ ΓΕΩΜ ΜΑΘ Β ΤΕΧ
ΜΑΘ
    ΜΑΘ ΓΕΩΜ ΓΕΩΜ Β ΘΕΤ
ΜΑΘ
     
  Γ1     Β1 Β3     Α2   Α2         Β2     Β1 Γ2     Β3 Α2 Α2 Γ1       Γ2 Α2 Β2        
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΥΣ Β ΘΕΤ
ΦΥΣ
ΦΥΣ ΦΥΣ       ΦΥΣ Β ΤΕΧ
ΦΥΣ
Γ-ΘΤ-
ΦΥΣ
ΦΥΣ       ΦΥΣ Β ΘΕΤ
ΦΥΣ
ΦΥΣ   ΦΥΣ     ΦΥΣ Γ-ΘΤ-
ΦΥΣ
    ΦΥΣ     ΦΥΣ ΦΥΣ Γ-ΘΤ-
ΦΥΣ
Β ΤΕΧ
ΦΥΣ
     
  Β2   Α1 Α2       Β1     Α1       Β3   Α2   Β2     Β1       Α1     Α2 Β3          
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
    Β ΘΕΤ
ΧΗΜ
Γ ΘΕΤ
ΧΗΜ
ΧΗΜ Α ΒΙΟΛ       ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΦΥΣ     Γ ΘΕΤ
ΧΗΜ
ΧΗΜ ΒΙΟΛ Α
ΒΙΟΛ
ΧΗΜ       ΧΗΜ Β ΘΕΤ
ΧΗΜ
ΒΙΟΛ ΦΥΣ       ΧΗΜ ΧΗΜ ΒΙΟΛ  
          Α1 Α2       Β1 Α2 Β2 Β3 Γ2       Α1 Β1 Α1 Β3       Β1   Β3 Γ1       Α2 Β2 Β2  
ΤΣΙΟΥΜΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
  ΑΓΓΛ   ΑΓΓΛ   B1PRJ         ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ   ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ           ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ   ΑΓΓΛ   ΑΓΓΛ ΑΓΓΛ    
    Α2   Β2             Α1 Γ1 Β1 Γ2 Α1   Β3 Α2 Β2           Γ1 Α2 Β1   Α1   Γ2 Β3    
ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ
    Γ ΤΕΧ
ΑΡΧ
ΟΡΓ
  ΚΟΙΝ B3PRJ       Β
ΕΠΙΛ
ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
ΑΡΧ
ΟΙΚ
ΑΡΧ
ΟΙΚ
    Γ ΤΕΧ
ΑΡΧ
ΟΡΓ
ΚΟΙΝ   ΚΟΙΝ   ΑΡΧ
ΟΙΚ
Β
ΕΠΙΛ
  ΑΡΧ
ΟΙΚ
          Α PROJ ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
ΚΟΙΝ  
          Γ1             Α1 Α2       Γ2   Γ1   Α2     Α1           Α1   Γ2  
ΖΑΡΑΒΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
              ΦΥΣ
ΑΓΩ
  ΦΥΣ
ΑΓΩ
    ΦΥΣ
ΑΓΩ
ΦΥΣ
ΑΓΩ
              ΦΥΣ
ΑΓΩ
  ΦΥΣ
ΑΓΩ
ΦΥΣ
ΑΓΩ
  ΦΥΣ
ΑΓΩ
ΦΥΣ
ΑΓΩ
             
                Β3   Α1     Β1 Β2               Γ2   Β1 Β3   Β2 Α1              
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
                            ΦΥΣ ΑΓΩ                                   ΦΥΣ ΑΓΩ ΦΥΣ
ΑΓΩ
 
                              Α2                                   Α2 Γ1  
ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
    Β ΤΕΧ
ΤΕΧΝ
ΕΠ
Γ ΤΕΧ
ΑΕΠΠ
  B2PRJ       Β
ΕΠΙΛ
ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
        Β ΤΕΧ
ΤΕΧΝ
ΕΠ
    Α PROJ   Β
ΕΠΙΛ
Γ ΤΕΧ
ΑΕΠΠ
                ΓΕ
ΛΟΓ-
ΔΙΚΤ-
ΑΟΘ
   
                                      Α2                            

Αρχική

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 02-Απρ-2013