Λίμνη Τριχωνίδα


Οι κάτοικοι στους Δήμους γύρω από την λίμνη είναι αγρότες,κτηνοτρόφοι και ψαράδες.Οι καλλιέργειες των αγροτών εξαρτώνται άμεσα απο τα νερά που αρδεύονται από τη λίμνη.Παλαιότερα στη λίμνη υπήρχαν και πολλές ιχθυοτροφικές καλλιέργειες , που σήμερα όμως έχουν εγκαταλειφθεί.Επίσης η λίμνη παλιά ήταν ένας θαλάσσιος δρόμος,μία γέφυρα επικοινωνίας όλων όσων ζούσαν γύρω από αυτή.Επίσης χρησίμευε στο εμπόριο.

 

    Copyright Γενικό Λύκειο Θέρμου 2008-2009