Προσωπικότητες

Γνωστός ως Ιαννούλιος, ο Ευγένιος Γιαννούλης, σύμφωνα με τη λόγια γλώσσα, θεωρείται ως μία από τις πλέον αξιόλογες φυσιογνωμίες των Διδασκάλων του Γένους στον 17ο αιώνα. Γεννήθηκε στο Μέγα Δένδρο του Θέρμου και ήταν ο ιδρυτής των περίφημων Σχολών για ανώτερη μόρφωση στη Ρούμελη (Αιτωλικό, Καρπενήσι, Βραγγιανά Αγράφων) οι οποίες συνέβαλαν στην αναγέννηση της παιδείας στα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς, τον καιρό της τουρκοκρατίας.

 

    Copyright Γενικό Λύκειο Θέρμου 2008-2009