Προσωπικότητες


Ο Ιωσήφ ο Ιερομόναχος καταγόταν από τον οικισμό του Μέγα Δένδρου του Θέρμου και υπήρξε ο πρώτος κτήτορας του μοναστηριού του Τιμίου Προδρόμου Αναλήψεως (Δερβέκιστας). Τούτο προκύπτει από την παρακάτω Μητροπολιτική δήλωση του έτους 1508 (ΕΒΕ Χφ φύλλ. 135β—136α): «Ερχομένου (η)μών εν τη ενορία Αποκούρου, εν τη σεβάσμια μονή του Τιμίου, ενδόξου Προ­φήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εν τη Τερβεκίστη εύρον εκείσε τους εν τη μονή Αγίους Πατέρας εν ομόνοια και αγάπη πνευματική συνδεδεμένους, τον τε Παπακυριακου Ιωακείμ, ιερομόναχον άνδρα και καθηγούμενον και πνευματικόν άνδρα και μάλιστα αρχαίον οικιστήν και κτήτορα επαφιέμενον δεύτερον αντί εκείνου του πρώτου κτητόρου και μακαριστού κυρού Ιωσήφ ιερομόναχου του Μεγαλοδενδρίτου και μετ' αυτόν κυρ Ιωακείμ και άλλους επτά μοναχούς».

 

    Copyright Γενικό Λύκειο Θέρμου 2008-2009