Προσωπικότητες


Mια αξιόλογη πνευματική προσωπικότητα για την εποχή του καταγόταν επίσης απο το Θέρμο. Ο Γεώργιος, μετά τις σπουδές του στη Βενετία, δίδαξε στην Αιτωλία, στην Κόρινθο και στην Κωνσταντινούπολη. Ανέπτυξε σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, που φανερώνει τον πλούτο των γνώσεων του και την αξιόλογη παιδεία του. Έγραψε ποιήματα, επιστολές, την ερμη­νεία του «Φως ιλαρόν...» και μετέφρασε στην απλή ελληνική γλώσσα τους μύθους του Αισώ­που.

 

    Copyright Γενικό Λύκειο Θέρμου 2008-2009