Προσωπικότητες


Από την περιοχή του Θέρμου κατάγονταν επίσης και δύο άλλοι, λιγότερο γνωστοί, λόγιοι της τουρκοκρατίας. Είναι ο Αγάπιος ο Αιτωλός που σπούδασε στις σχολές των Αγράφων και ο ιερομόναχος Γερμανός ο Αιτωλός. Ο Γερμανός συνέγραψε στα 1480 την ιστορία της Παναγίας της Χρυσοβίτσας, που δημοσιεύθηκε με προσθήκες στη Βενετία το 1794.

 

    Copyright Γενικό Λύκειο Θέρμου 2008-2009